Badanie tlenku azotu - 04-11-2017

Nasza szkoła przystąpiła do pilotażowego projektu pt. „ Badanie tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie”.  Badania we współpracy ze  Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie i Urzędem Miasta Krakowa odbywają się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej  „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”.

O programie:

 Celem proponowanego badania jest określenie związku między stężeniem tlenku azotu w wydychanym powietrzu u dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego i dzieci z grupy kontrolnej w zależności od zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (smogu) w Krakowie.

Badanie tlenku azotu w wydychanym powietrzu u dzieci jest to prosty i szybki sposób na monitoring astmy:

• bezbolesne badanie,

• przyjazne dzieciom i dorosłym,

• natychmiastowe uzyskanie wyników,

• analiza przebiegu choroby i skuteczności leczenia

Badanie będzie przeprowadzone 2-krotnie :

w okresie jesień/zima 2017 (październik/listopad-grudzień) – gdy zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (smog) jest największe. W naszej szkole badania będą realizowane przez lekarzy Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie 16 listopada 2017 (czwartek).
oraz wiosna/lato 2018(maj-czerwiec) – gdy zanieczyszczenie jest mniejsze.

Dzieci z nieprawidłowymi wynikami badania otrzymają zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki i obserwacji. Wyniki badania zostaną opracowane i podane do wiadomości. Stężenie NO (tlenku azotu) w płucach jest wyznacznikiem stanu zapalnego w astmie i pośrednio określa na zapotrzebowanie na leki przeciwzapalne. Do czasu wprowadzenia tego badania stan zapalny w oskrzelach był określany zwykle metodami inwazyjnymi, czyli, np. na podstawie biopsji oskrzeli lub płukania w czasie bronchoskopii bądź też oceny cytologicznej plwociny indukowanej. Badanie jest proste, bezbolesne, nieinwazyjne i trwa ok.6 minut. Badanie polega na spokojnym wdechu i wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem antybakteryjnym. Brak możliwości powikłań – może być wykonane wielokrotnie u każdego dziecka. Co więcej — jest ono zalecane przez medyczne towarzystwa naukowe, zajmujące się diagnostyką alergii i astmy, do wykonywania w rutynowej praktyce medyczne. Badania odbywają się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej UMK „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”. Dlatego przed badaniem  lekarze w klasach trzecich   przeprowadzą krótką pogadankę o smogu.

Skip to content