- 06-06-2024

W roku szkolnym 2023/2024 Samorząd Uczniowski w naszej szkole wziął udział w programie #SU-w-ak – programie wsparcia SU, który realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.

Celem programu jest aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej i finansowe wsparcie działalności. Uczestnicy mają możliwość wziąć udział w konkursach dotacyjnych, warsztatach edukacyjnych, by samodzielnie zrealizować wybrany przez siebie projekt samorządowy.

Samorząd Uczniowski naszej szkoły w ramach tego projektu zrealizował grę terenową pt. „Nowa Huta – od komunizmu do wolności”, która odbyła się 30 kwietnia 2024roku. W grze uczestniczyli uczniowie siódmych i ósmych klas naszej szkoły.  Samorząd uczniowski wraz z opiekunem – Dorotą Karyś, nawiązał współpracę z wieloma instytucjami działającymi na terenie Nowej Huty, takimi jak: „Muzeum Nowej Huty” , „NCK” oraz z Fundacją ks. Stanisława Konarskiego.

Uczniowie podzieleni na grupy przechodząc  ważnymi szlakami Nowej Huty, rozwiązywali zadania związane z tymi miejscami. Gra rozpoczęła się przy Muzeum Nowej Huty, a zakończyła nad Zalewem Nowohuckim. Na koniec wszystkie grupy rozwiązały test dotyczący historii Nowej Huty. W ten sposób wyłoniliśmy zwycięskie grupy.

Gra ta nauczyła uczniów współpracy w zespole oraz przybliżyła historię naszej dzielnicy i wielu ważnych wydarzeń z nią związanych.

Wszyscy świetnie się bawili. Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, którego przeprowadzenie zajęło nam wiele czasu i wysiłku.

Skip to content