- 23-02-2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 78 P. Michałowskiego w Krakowie

zaprasza rodziców na spotkanie dot. utworzenia klasy pierwszej szkoły podstawowej

w dawnym budynku Gimnazjum

spotkanie odbędzie się

28.02.2019 r. o godzinie 17.00 ul. Łuczanowicka 2a

jednocześnie 

Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 78 P. Michałowskiego w Krakowie

zapraszają rodziców i przedszkolaków na Dzień Otwarty Szkoły,

który odbędzie się 5 III 2019 r.  w godzinach od 17.00 do 19.00

w budynku przy ul. Jaskrowej 5

Skip to content