1% - 03-04-2020

Stojąc w obliczu nowych zadań i wyzwań jako Dyrektor Szkoły zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% odpisu od podatku na rzecz naszej szkoły – poprzez Fundację Studencką Młodzi Młodym, numer KRS-0000270261, cel szczegółowy : Szkoła Podstawowa nr 78.

Dla nas każda podarowana przez Państwa złotówka jest cenna, gdyż jest ona inwestycją w wychowanie i edukację najmłodszych. W ubiegłym roku dzięki Państwu zaangażowaniu udało się zebrać rekordową kwotę na zakup altany edukacyjno-rekreacyjnej. W ciągu najbliższych tygodni nastąpi montaż altany w II lokalizacji szkoły przy ul. Łuczanowickiej, której łączny koszt zakupu wyniósł ok. 5 000 zł.

W roku 2020 proponuję Państwu, aby zebrane, w ten sposób środki przeznaczyć na realizację altany edukacyjno – rekreacyjnej dla naszych uczniów, w I lokalizacji szkoły, ul. Jaskrowa. Dzięki takiej altanie na świeżym powietrzu uczniowie będą mogli, w okresie wiosenno – letnim, uczyć się na łonie natury. Nauka w otoczeniu przyrody pozwoli im na relaks, wyciszenie i wzmocni ich koncentrację uwagi. Zagwarantuje im regenerację sił i intelektualny odpoczynek.

Kolejnym marzeniem i pomysłem na realizację 1% odpisu od podatku na rzecz naszej szkoły jest właśnie zakup opisanej altany dydaktycznej dla uczniów klas starszych wraz z wyposażeniem – zakup stolików, krzesełek i leżaków miejskich drewniano-metalowych , aby nasi uczniowie mogli wypocząć na świeżym powietrzu podczas długiej przerwy i uczyć się na zajęć plenerowych na łonie natury.

Wspólne nasze działania, wspólne cele i ich stopniowa realizacja pozwoli wywołać uśmiech na twarzach dzieci, pozwoli bawić się nauką. Z myślą o naszych uczniach, proszę o przekazanie 1% odpisu od podatku na rzecz SP78 w Krakowie.

Sławomir Nosek

 

Skip to content