Świetlica jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dzieciom. - 13-09-2020

Świetlica szkolna pracuje w dwóch budynkach szkoły (ul. Jaskrowa 5 i ul. Łuczanowicka 2a)

codziennie od 630 do 1700  z przerwą na zajęcia lekcyjne.

Świetlica jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dzieciom.

W budynku przy ul. Łuczanowickiej 2a została zorganizowana świetlica dla uczniów klas młodszych.  Po skończonych zajęciach lekcyjnych, do godz. 14.00 każda klasa przebywa w swojej sali lekcyjnej. Świetlica funkcjonuje bowiem w siedmiu salach, w których wcześniej uczniowie mieli lekcje. Pod opieką wychowawców i nauczycieli świetlicy, w swojej grupie rówieśniczej, dzieci mają możliwość zrelaksowania się, wyciszenia się. Uczniowie odrabiają zadania domowe, uczestniczą w grach dydaktycznych, zabawach tematycznych. W swojej sali, w obrębie swojej klasy i w małej grupie każde dziecko czuje się bezpiecznie.

O godz. 14.00 dzieci z poszczególnych klas pierwszych, drugich i trzecich mają zajęcia w dwóch salach lekcyjnych. W tym czasie organizowane są m.in. zajęcia integracyjne, czytelnicze, plastyczne. Uczniowie mogą również uczestniczyć w grach i zabawach w języku angielskim. Zajęcia w języku angielskim  zorganizowane są w następujących grupach:

klasa 1abc wtorek godz. 15.05 – 15.45

klasa 2ab piątek godz. 14.00 – 15.00

klasa 3ab środa godz. 15.00 – 15.40

Dzieci mają również możliwość korzystania z sali gimnastycznej i rozległego terenu zielonego przy szkole, gdzie z radością uczestniczą w zabawach sportowych i rekreacyjnych.

W budynku przy ul. Jaskrowej  funkcjonuje świetlica dla uczniów klas IV – VIII.  Wszyscy uczniowie, szczególnie dojeżdżający do szkoły mają zapewnioną opiekę przed lekcjami od godz. 6.30. W każdy dzień tygodnia, po zajęciach lekcyjnych zorganizowana jest świetlica tematyczna, tak aby każdy uczeń mógł uzyskać pomoc od nauczyciela i zgłębić swoją wiedzę z danego przedmiotu: matematyka (poniedz., środa), język angielski (wtorek), przedmioty przyrodnicze (czwartek), gry zespołowe z wychowania fizycznego na obiektach sportowych naszej szkoły (piątek).

Tygodniowy rozkład zajęć w świetlicy szkolnej podlega modyfikacji zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami uczniów. Zajęcia organizowane są  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych, rozwojowych dzieci a także ich możliwości psychofizycznych.

Skip to content