Młody Ratownik - 22-05-2018

W dniu 16 maja uczennice drugiej klasy gimnazjum wzięły udział w
Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej “Młody Ratownik”.


Celem Konkursu jest promowanie zasad udzielenia pierwszej pomocy wśród uczniów gimnazjów poprzez:
– pogłębienie wiedzy uczniów nt. współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz sposobów
udzielania pomocy poszkodowanym,
– kształtowanie świadomości i postaw uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych,
– promowanie i upowszechnienie zasad ratownictwa przedmedycznego,
– kształtowanie świadomości udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach ,
– uwrażliwienie na cierpienie i potrzeby innych.

Uczennice wykazały się nie tylko wiedzą teoretyczną, wypadły rewelacyjnie również w
praktyce zdobywając 36 punktów na 40 możliwych.
Gratulujem!!!!

Skip to content