Dobrze Cię widzieć - 26-03-2019

Dobrze widzieć bezpieczną, całą i zdrową klasę V c. Uczniowie klasy V c wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej – realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

Wychowawczyni klasy Maria Piecha przeprowadziła w ramach zajęć z wychowawcą lekcję w oparciu o scenariusz opracowany przez organizatorów kampanii.Zajęcia miały na celu zbudowanie pozytywnego obrazu siebie, doskonalenie umiejętności samooceny oraz zintegrowanie grupy dzieci. Ugruntowana juz wiedza uczniów na temat zachowania bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, animacje dotyczące bezpieczeństwa na drodze stały się punktem wyjścia do podjęcia znacznie szerszej tematyki, a mianowicie wartości i możliwości człowieka jako członka grupy społecznej.Wychowawczyni zadbała o to, aby mocne strony poszczególnych uczniów były zauważone, szanowane i wykorzystywane dla dobra całej grupy. Udało się w trakcie zajęć stworzyć klimat, w którym samoakceptacja i poczucie własnej wartości rozwijają i umacniają.Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali koleżeńskie, „radosne” zdjęcie, wykorzystując wesołe gadżety i plakat z hasłem kampanii „Dobrze Cię widzieć”.

Skip to content