Witaj majowa jutrzenko - 06-05-2019

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej.Tak też było i w tym roku.


W dniu 30 kwietnia (wtorek) odbył się uroczysty apel związany z 228 rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu
Narodowego i Hymnu Szkoły. Następnie głos zabrała uczennica kl. 8 b Klaudia Śledziewska, która powitała
wszystkich zebranych.Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie kl. 5 c i wspomniana powyżej uczennica kl. 8 b zaprezentowali, przygotowany przez Panią Marię Piecha, program upamiętniający 228 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wiersze recytowane były z wielkim zaangażowaniem. Na zakończenie programu uczniowie zaśpiewali „Mazurka Trzeciego Maja” („Witaj majowa jutrzenko, …”).
Po zakończeniu programu głos zabrała Pani Maria Piecha,dziękując uczniom za piękne zaprezentowanie utworów literackich i muzycznych, a także nauczycielom: Annie Dragan, Anicie Zakrzewskiej,
Dorocie Sobczak, Annie Adamskiej i Wiesławowi Niejadlikowi za pomoc przy organizacji uroczystości. Pani Piecha życzyła wszystkim przeżywania w miłej atmosferze chwil patriotycznych związanych ze świętami majowymi.

Skip to content